၂၀၁၈ခုႏွစ္ မႏၲေလးလမ္းေလၽွာက္အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္
၁၃၈၀ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့ရိုးရာအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္မွ ၾကိဳဆိုပါ၏ ...


အဓိကစီစဥ္က်င္းပသူမ်ား

သၾကၤန္ေန႔ရက္မ်ားမွ အစီအစဥ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွႈရန္

လွုပ္ရွားမွုပုံရိပ္မ်ား

Social tourism

Social tourism သည္ လူငယ္မ်ား၊ မိသားစု မ်ား၊ အျငိမ္းစားယူထားသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ အသင့္အ တင့္ရွိေသာလူမ်ား အား ခရီးသြားဧည့္သည္ႏွင့္ အိမ္ရွင္အ ဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္လာေစ ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ စီစဥ္ေပးထားေသာ programme မ်ား၊ eventမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။ ထို႔ျပင္

Read More »

Music Cruise Tourism

#Music_Cruise_Tourism ဆိုသည္မွာ CruiseShip tourism type တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး musician, band, ormusical lineup မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျပီး အနုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ခရီးသြားမ်ားအၾကား အဆက္သြယ္ရေပ်ာ္ ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား စိတ္ဝင္စားျပီးခရီးသြားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။Music Cruise သည္ ဂီတပြဲမ်ားတြင္ သမရိုးက်ျဖစ္ေသာ jazz, blues, rock အမ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္

Read More »

(၃၁.၇.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခုိရိပ္သာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ ဟုိတယ္ – (၁၆၇၆) လံုး (၆၇၃၅၀) ခန္း (က) ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုေဒသ – (၆၄) လံုး (၅၅၁၅) ခန္း (ခ ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ – (၃၉၉) လံုး (၂၀၈၄၅) ခန္း

Read More »

Information Counter

Information Counters မ်ား (သို႔) Visitor Centerဟူသည္မွာ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းတည္ရွိရာ၊ ဧည့္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အဝအဝကို ျဖန္႔ေဝရာေနရာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။Information Counter အေနႏွင့္ ေဖာ္ေရြစြာႀကိဳဆိုျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားရွိသည့္အျပင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေပးရန္တာဝန္ရွိပါသည္။ႏိုင္ငံတကာ မွလာေရာက္လည္ပတ္သူ ဧည့္သည္မ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မႈ၊

Read More »

Family Tourism

Haikou ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္မွာ Family tourismသည္ ေက်ာ္ၾကားေသာေစ်းကြက္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ Haikou ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္မွာ မိဘမ်ားသည္ ေႏြရာသီအားလပ္ရက္မ်ား တြင္ သူတို့၏ကေလးမ်ားနွင့္ ခရီးသြားရျခင္းကို အထူးစိတ္ဝင္ျပီး သာမန္ထက္အကုန္က်ခံကာ မိသားစုခရီးသြား ျခင္းအတြက္ ၾကိဳတင္Booking မ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ယခုနွစ္ မိသားစုခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေနရာေဒသမ်ားကဘယ္ေနရာေတြလဲ???? ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားတြင္

Read More »

Japan Shopping Festival Summer 2018

     ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ေႏြရာသီေစ်းပြဲေတာ္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြြြက္ အႀကီးမားဆံုး ေစ်းပြဲေတာ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းပြဲေတာ္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂)ႀကိမ္ က်င္းပပါသည္။ ထိုေစ်းပြဲေတာ္တြင္ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ အီလက္ ထေရာနစ္ပစၥည္းလက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ႏွင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားမွ အထူးေလ်ာ့ေစ်းမ်ားႏွင့္ events မ်ားလုပ္ေဆာင္ကာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ရန္ အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ free

Read More »

Fostering Smart Destination Development

World Tourism Organization (UNWTO) မွၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ World Conference on Smart Destinations ကို  ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ (၂၅-၂၇) ရက္ေန႔တြင္ စပိန္ ႏိုင္ငံ Oviedo ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရာ UNWTO မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Zurab

Read More »

International Tourism exceeds expectations in the first months of 2018

(၂၆) ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ United Nations World Tourism Organization (UNWTO) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ပထမ (၄) လအတြင္း ကမၻာတစ္ဝွမ္း ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာၿပီးUNWTO၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္

Read More »

YOGA Tourism #DHT_Upper_Myanmar

YOGA သည္ စိတ္ကုိတည္ျငိမ္ေစရန္ တရားရႈ႕မွတ္ျခင္း (အာရုံတခုအေပၚတြင္စူးစုိက္၍ မိမိ၏ အသက္ရႈမႈ ) YOGA ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ေပ်ာ့ေျပာင္းေစျပီး သက္လုံေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္အခ်ဳိးအစားက်ျပီး ၾကြက္သားတည္ေဆာက္မႈပုံစံ ပုိ၍ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစပါသည္။ Rishikesh နုိင္ငံ၏ အဓိကခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမွာ YOGA အမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တုိ႔ ဆုေတာင္းျခင္း၊

Read More »

အာရွတိုက္၏ အလွပဆံုး ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ ၉ ျမိဳ႕စာရင္းတြင္ တတိယ ေနရာရပ္တည္ခ့ဲေသာ ျပင္ဦးလြင္

ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု က အာရွတိုက္၏ အလွပဆံုး ေတာင္ေပၚျမိဳ႕၉ ျမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ျပ န္လိုက္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပင္ဦးလြင္မွာ တတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္ကို ယင္းသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ဆင္းမလားျမိဳ႕မွ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါးလတ္ကဲ့သို႔ ေတာင္ေပၚျမိဳ႕မ်ားသည္ အာရွတြင္ ကိုလိုနီအရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Read More »

#Contemporary Tourism

Contemporary Tourism ဆိုသည္မွာခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေ ခတ္ႏွင့္အညီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတတ္ေနေစရန္ အသစ္အသစ္ေသာ system မ်ားျ ဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ type တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို system မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ခရီးစ ဥ္ေဒသေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ခရီိးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားေ ကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္လုပ္ေ ဆာင္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း

Read More »

#Entertainment Tourism

Entertainment ဆိုသည္မွာ အလုပ္ ေက်ာင္းမ်ားမွ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ပင္ပန္းလာေသာ လူမ်ားကို စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကင္းေ၀းေစရန္ ႏွင့္ အပန္းေျပေစရန္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားေပးေသာ activity တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္လည္း entertainment သည္ အေရးျကီးေသာ အခန္းက႑အျဖစ္ပါ၀င္ေနပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ လည္း ရုပ္ရွင္ရံု၊ Water park ၊ ျပဇာတ္မ်ား ၊ ၀တ္စံု

Read More »

အတိတ္သမိုင္းထဲက { အင္းဝ } #UpperMyanamrMdy

Copy by U Aye Htet Linn မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္(၂၀)ခန္႔သာကြာေဝးေသာ အင္းဝၿမိဳ႕သည္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ဒုဌဝတီျမစ္(ျမစ္ငယ္ျမစ္) ဆံုရာတြင္ ရွိပါတယ္။ ၁၄ရာစု-၁၉ရာစုအတြင္းရွိခဲ့ေသာ အင္းဝၿမိဳ႕ကို သတိုးမင္းဖ်ားမင္းက ၁၃၆၄ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ဘႀကီးေတာ္မင္းက ၁၈၃၇ခုႏွစ္ထိ ထီးနန္းစိုက္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀၀)ေက်ာ္ၾကာ တည္ရွိခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္။

Read More »

ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)နွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ညွိနွိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊၁၇-၅-၂၀၁၈ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ “ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးသြား လာေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ (မူၾကမ္း)” ကို သက္ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ဝန္ျကီး ဌာန မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ ညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ သူမ်ားနွင့္ ဥပေဒေလ့လာသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၇ခုနွစ္

Read More »

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကေလာၿမိဳ႕နယ္ရိွ Trekking လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း အေပ်ာ္တမ္း လမ္းေလွ်ာက္ပြဲႏွင့္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၁၀) ရက္ Asia Holiday Tour Co.,Ltd ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အင္းေလးေဒသသို႔ လာေရာက္ေလ့လာ လည္ပတ္ၾကေသာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ (၅၇) ဦးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ ပုိင္း) ကေလာၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္ကာလအတြင္း (၈.၅.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊

Read More »

“ Sport Tourism ’’

Sport Tourism ဆိုသည္မွာ အားကစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ activity မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ခရီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ World Cup, Olympic Games စသည္ တို႔သည္ Sport Event Tourism အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကမၻာ႔ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ႏုိင္ေသာ အားကစားကိုအေျခခံေသာ Tourism မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

Read More »

ေတာသၾကၤန္ ျခင္း၀ိုင္း

မႏၲေလးလမ္းေလၽွာက္သၾကၤန္ ညပိုင္းေတာသၾကၤန္တြင္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကို ျမန္မာ့ရိုးရားအားကစား ၀ိုင္းျခင္းအလွျပမွုျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမွု ျမင္ကြင္းတခ်ိဳ႕

Read More »

သၾကၤန္အတက္ေန႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပိုမို ပါဝင္ေပ်ာ္ရႊင္လာ

မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား ပါဝင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏႈန္းထားဟာ အရင္ကထက္ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

Read More »

မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ပြဲေတာ္၌ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္လူၾကီးမ်ားလည္း ပါဝင္အားျဖည့္

မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ပြဲေတာ္အစိုးရမ႑ပ္မ်ား၌ အစိုးရအဖြဲ႕လူၾကီးမ်ားလည္း လာေရာက္ ပါဝင္အားျဖည့္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္

Read More »

အထူးေက်းဇူးတင္လႊာ

ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မႏၲေလးခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္၊ ေတာသၾကၤန္အား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအစုအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ဧရိယာအတြင္းေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္     မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္ျမင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွကူညီပံ့ပိုးေပးေသာစတုဒီသာအလွဴရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

Read More »

ႏွစ္သစ္ဆုမြန္ေကာင္း

ႏွစ္သစ္ဦးမွာ ပန္းပိေတာက္ေတြ ေဝေနသလို အားလံုးရဲ႕ရင္မွာလည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၲာေတြ ေဝေနၾကပါေစ၊ ၾကည္ႏူးမႈအေပါင္းနဲ႕ရႊင္ျမဴးလို႔ထာဝစဥ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ရပါသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္သစ္အခါရက္ျမတ္မွစ၍ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းတို႕ ရရွိပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ၾကီးမွဴးက်င္းပသူမ်ားမွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ရပါသည္။

Read More »

သၾကၤန္အေပ်ာ္ေတြ ကူးစက္ေစခ်င္သူ

သၾကၤန္ကာလမွာ ကိုယ္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္သလို သူမ်ားကိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ လုပ္ေပးေနၾကတဲ့လူေတြရွိပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းဟာ လူတိုင္းအေပၚမွာ အတူတူပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြ ပင္ပန္းေနရင္လည္း ေပ်ာ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္သလို အျခား ေရကစားၾကသူေတြကိုလည္း ေပ်ာ္သထက္ေပ်ာ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ေပးလိုရင္းေလးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဗ်ာ… အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမ်ွ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ့႔ကို ေငြနဲ႔လဲေနရတယ္…. ကိုယ့္ကိုျမင္တာနဲ႔ သူတို႔ ျပံဳးၾကရယ္ၾကဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ ကုသိုလ္ရပါတယ္…. အေႏွာင္အဖြဲ႔ ကင္းကင္းျပံဳးႏိူင္ၾကပါေစ” ပံု

Read More »

မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ အတက္ေန႔ပံုရိပ္မ်ား

မႏၲေလး လမ္းေလၽွာက္သၾကၤန္၏ အတက္ေန႔ကို ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ အတက္ေန႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို www.mandalaytourism.org Website တြင္တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွုနိုင္သလို Facebook Page မ်ားျဖစ္ေသာ U San Yu, DHT Upper Myanmar, အထက္ျမန္မာျပည္ခရီးသြားသတင္းမ်ား၊ TDSA Mandalay Zone၊ Mandalay

Read More »


Memorizing Videos


Co-Operating Partners

Close Menu