မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အတာေရသဘင္ လမ္းေလ်ွာက္ သၾကၤန္ အႀကိဳေန႔ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အတာေရသဘင္ လမ္းေလ်ွာက္ သၾကၤန္ အႀကိဳေန႔ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

ခရစ္ႏွစ္ -၂၀၁၈ ဧျပီလ (၁၃) ရက္ေန႔ ၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ – ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္ တန္ခူးလဆုတ္ (၁၃)ရက္ေန႔ ယေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အတာသၾကၤန္ အၾကိဳေန႔ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ျမင္ကြင္းပံုမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရစဥ္ …….

Leave a Reply

Close Menu