မႏၲေလးအတာသၾကၤန္ အၾကိဳေန႔ ေရကစားေနမႈျမင္ကြင္းမ်ား

မႏၲေလးအတာသၾကၤန္ အၾကိဳေန႔ ေရကစားေနမႈျမင္ကြင္းမ်ား

မႏၲေလးျမိဳ႕ လမ္းေလွ်ာက္ အတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္အၾကိဳေန႔ မနက္ခင္း ေႏြေနပူတြင္ ေအးျမေသာေရမ်ားႏွင့္ ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ယဥ္ေက်းစြာ ေရကစားေနၾကပံုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးမခဓာတ္ပံု

Leave a Reply

Close Menu