လူသားတိုင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစမွာ မႏၲေလးျမိဳ႕က လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္မွာ

လူသားတိုင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစမွာ မႏၲေလးျမိဳ႕က လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္မွာ

လူဆိုသည္မွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပင္ပန္းပင္ပန္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါသည္။ မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ပြဲေတာ္မွာေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို တကူးတကလာရွာၾကတဲ့ လူေတြနဲ႔ ပိုမိုစည္ကားေနပါတယ္။ ပံုေတြၾကည့္ရႈခံစားျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရပါသလား။

Leave a Reply

Close Menu