မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ပြဲေတာ္မွ ကာတြန္းမ်ား

မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ပြဲေတာ္မွ ကာတြန္းမ်ား

အပ်င္းေျပဖတ္ခ်င္ရင္ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ႑ပ္နံေဘးက ျခံစည္းရိုးနားကို သြားလိုက္ေနာ္။

Leave a Reply

Close Menu