ယာဥ္သြားလာမႈအဆင္ေျပေစေရး မနားမေနေဆာင္ရြက္ေပး

ယာဥ္သြားလာမႈအဆင္ေျပေစေရး မနားမေနေဆာင္ရြက္ေပး

မႏၲေလးျမိဳ႕၏ လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ေန႔စဥ္အသြားအလာမ်ားျပားလာသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမရွိေစရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ကို အားရဖြယ္ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။

Leave a Reply

Close Menu