ျမန္မာ့ရိုးရာ ေခါင္းအံုးရိုက္ပြဲ

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေခါင္းအံုးရိုက္ပြဲ

အလွ်ားအေနေတာ္သာရွည္ေသာ ဝါးတန္းေပၚတြင္ လူႏွစ္ေယာက္ထုိင္ေနသည္။ တေယာက္လက္တြင္ ေခါင္းအံုးတလံုးစီ ကိုင္လ်က္ အသင့္အေနအထားေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ ဒိုင္လူၾကီးမွ အခ်က္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ တဖက္လူျပဳတ္က်ေအာင္ ရိုက္ရသည္။ ေရွးျမန္မာတို႔၏ ရိုးရာအေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသည့္အေနျဖင့္ မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Close Menu