မႏၲေလးသၾကၤန္ကို Mingalar Bus နဲ႔ လည္ပါ။

မႏၲေလးသၾကၤန္ကို Mingalar Bus နဲ႔ လည္ပါ။

မႏၲေလးသၾကၤန္ကို ကားနဲ႕လည္ဖို႔ အဆင္မေျပဘူးလား။ ကားငွားရခက္ေနသလား။ Mingalar Bus နဲ႔လည္လိုက္ပါ။ က်ံဳးေတာင္ဘက္မွာ ေစာင့္ေနမယ္ေနာ္။

Leave a Reply

Close Menu