အတက္ေန႔ရဲ့စည္ကားမွုမ်ား

အတက္ေန႔ရဲ့စည္ကားမွုမ်ား

မႏၲေလး လမ္းေလၽွာက္သၾကၤန္ကေတာ့ အတက္ေန႔မွာပင္ ယမန္ေန႔မ်ားထက္ လည္ပတ္သူမ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္လ်က္ရွိ…

Leave a Reply

Close Menu