ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကေလာၿမိဳ႕နယ္ရိွ Trekking လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း အေပ်ာ္တမ္း လမ္းေလွ်ာက္ပြဲႏွင့္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပ

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကေလာၿမိဳ႕နယ္ရိွ Trekking လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း အေပ်ာ္တမ္း လမ္းေလွ်ာက္ပြဲႏွင့္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၁၀) ရက္

Asia Holiday Tour Co.,Ltd ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အင္းေလးေဒသသို႔ လာေရာက္ေလ့လာ လည္ပတ္ၾကေသာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ (၅၇) ဦးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ ပုိင္း) ကေလာၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္ကာလအတြင္း (၈.၅.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ ညေနပိုင္းတြင္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ရိွ Trekking လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း အေပ်ာ္တမ္း လမ္းေလွ်ာက္ပြဲႏွင့္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

(၉.၅.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္ သည္မ်ား သည္ Green Hill Valley ဆင္စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္လည္ ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး ညေနပုိင္းတြင္ Trekking လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း အင္းေလး ကန္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ အင္းေလးေဒသ၌ (၉.၅.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၀.၅.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ (၂) ရက္ၾကာ လည္ပတ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

Leave a Reply

Close Menu