#Entertainment Tourism

#Entertainment Tourism

Entertainment ဆိုသည္မွာ အလုပ္ ေက်ာင္းမ်ားမွ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ပင္ပန္းလာေသာ လူမ်ားကို စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကင္းေ၀းေစရန္ ႏွင့္ အပန္းေျပေစရန္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားေပးေသာ activity တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္လည္း entertainment သည္ အေရးျကီးေသာ အခန္းက႑အျဖစ္ပါ၀င္ေနပါသည္။

ခရီးသြားမ်ားသည္ လည္း ရုပ္ရွင္ရံု၊ Water park ၊ ျပဇာတ္မ်ား ၊ ၀တ္စံု အတန္းအျပားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ျပသသည့္ ေဖ်ာိ္ေျဖမႈမ်ား စသည့္တို့ရွိရာ ေနရာေဒသမ်ားသို့ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ျကပါသည္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြေရးတြင္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ဒုတိယအျကီးဆံုး အျဖစ္ရပ္တည္ေနျပီး အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ေဖ်ာ္ေျဖေရးနယ္ပယ္တြင္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရံုမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ျပတိုက္မွဴးမ်ားႏွင့္ casino လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသည့္တို့ပါ၀င္ပါသည္။

Leave a Reply

Close Menu