Information Counter

Information Counters မ်ား (သို႔) Visitor Centerဟူသည္မွာ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းတည္ရွိရာ၊ ဧည့္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အဝအဝကို ျဖန္႔ေဝရာေနရာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။Information Counter အေနႏွင့္ ေဖာ္ေရြစြာႀကိဳဆိုျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားရွိသည့္အျပင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေပးရန္တာဝန္ရွိပါသည္။ႏိုင္ငံတကာ မွလာေရာက္လည္ပတ္သူ ဧည့္သည္မ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ား ရရွိေစရန္ InformationCounter တစ္ခုအေနႏွင့္ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားလည္းလိုအပ္ပါသည္။…

Continue Reading

Family Tourism

Haikou ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္မွာ Family tourismသည္ ေက်ာ္ၾကားေသာေစ်းကြက္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ Haikou ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္မွာ မိဘမ်ားသည္ ေႏြရာသီအားလပ္ရက္မ်ား တြင္ သူတို့၏ကေလးမ်ားနွင့္ ခရီးသြားရျခင္းကို အထူးစိတ္ဝင္ျပီး သာမန္ထက္အကုန္က်ခံကာ မိသားစုခရီးသြား ျခင္းအတြက္ ၾကိဳတင္Booking မ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ယခုနွစ္ မိသားစုခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေနရာေဒသမ်ားကဘယ္ေနရာေတြလဲ???? ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဘိုကင္မ်ားဆံုးေသာခရီးသြားမ်ားမွာ မိသားစုခရီးသြားမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစု ခရီးသြားမ်ားသည္ သူတို့အားလပ္ရက္မ်ားတြင္…

Continue Reading

Japan Shopping Festival Summer 2018

     ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ေႏြရာသီေစ်းပြဲေတာ္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြြြက္ အႀကီးမားဆံုး ေစ်းပြဲေတာ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းပြဲေတာ္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂)ႀကိမ္ က်င္းပပါသည္။ ထိုေစ်းပြဲေတာ္တြင္ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ အီလက္ ထေရာနစ္ပစၥည္းလက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ႏွင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားမွ အထူးေလ်ာ့ေစ်းမ်ားႏွင့္ events မ်ားလုပ္ေဆာင္ကာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ရန္ အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ free ရရွိနိုင္မည့္ promotion အစီ အစဥ္မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ Event…

Continue Reading

Fostering Smart Destination Development

World Tourism Organization (UNWTO) မွၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ World Conference on Smart Destinations ကို  ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ (၂၅-၂၇) ရက္ေန႔တြင္ စပိန္ ႏိုင္ငံ Oviedo ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရာ UNWTO မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Zurab Pololikashvili သည္ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းဆိုင္ရာ approach…

Continue Reading

International Tourism exceeds expectations in the first months of 2018

(၂၆) ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ United Nations World Tourism Organization (UNWTO) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ပထမ (၄) လအတြင္း ကမၻာတစ္ဝွမ္း ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာၿပီးUNWTO၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ ပိုမ်ားလာျခင္းကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ရလာဒ္မ်ားအရ အာရွႏွင့္…

Continue Reading

YOGA Tourism #DHT_Upper_Myanmar

YOGA သည္ စိတ္ကုိတည္ျငိမ္ေစရန္ တရားရႈ႕မွတ္ျခင္း (အာရုံတခုအေပၚတြင္စူးစုိက္၍ မိမိ၏ အသက္ရႈမႈ ) YOGA ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ေပ်ာ့ေျပာင္းေစျပီး သက္လုံေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္အခ်ဳိးအစားက်ျပီး ၾကြက္သားတည္ေဆာက္မႈပုံစံ ပုိ၍ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစပါသည္။ Rishikesh နုိင္ငံ၏ အဓိကခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမွာ YOGA အမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တုိ႔ ဆုေတာင္းျခင္း၊ တရားက်င့္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ ေက်ာ္ၾကားရပါသည္။ YOGAခရီးသြားမ်ား ဤနုိင္ငံသုိ႕…

Continue Reading
Close Menu