Fostering Smart Destination Development

Fostering Smart Destination Development

World Tourism Organization (UNWTO) မွၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ World Conference on Smart Destinations ကို  ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ (၂၅-၂၇) ရက္ေန႔တြင္ စပိန္ ႏိုင္ငံ Oviedo ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရာ UNWTO မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Zurab Pololikashvili သည္ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းဆိုင္ရာ approach တစ္ခုျဖစ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္လာေစေရးအာ အသားေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါညီလာခံ၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ Mr. Pololikashvili သည္ “နည္းပညာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေစရန္ အကူအညီတစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တစ္ခုသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာလူေနမႈဘဝပံုစံမ်ား၊ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ႏွင့္ စားသံုးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈပံုစံမ်ား အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈ ေအးဂ်င့္တစ္ခု အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဒီႏွစ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအေၾကာင္းအေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ေသာ ညီလာခံ သည္ digital နည္းပညာမ်ားအား ဦးတည္၍လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသ၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွွင့္ geo-localization ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရရွိေစနိုင္ပါသည္။

The 2nd World Conference on Smart Destinations ကို UNWTO၊ စက္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး စပိန္ဝန္ၾကီးဌာန၊ Minube၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္အတူ Asturias အစိုးရ တို႔မွ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

#DHT_Upper_Myanmar

#Ref; UNWTO

Leave a Reply

Close Menu