ႏွစ္သစ္ဆုမြန္ေကာင္း

ႏွစ္သစ္ဦးမွာ ပန္းပိေတာက္ေတြ ေဝေနသလို အားလံုးရဲ႕ရင္မွာလည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၲာေတြ ေဝေနၾကပါေစ၊ ၾကည္ႏူးမႈအေပါင္းနဲ႕ရႊင္ျမဴးလို႔ထာဝစဥ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ရပါသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္သစ္အခါရက္ျမတ္မွစ၍ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းတို႕ ရရွိပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ မႏၲေလးလမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္ၾကီးမွဴးက်င္းပသူမ်ားမွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ရပါသည္။

Continue Reading
Close Menu